Nadštandardné služby

"Ak si myslíš, že prevencia je drahá, skús chorobu."
L. Rydén

 

Komplexná diagnostika MEDBIOTECHOM

Máte strach z nádorových, srdcovo-cievnych, nervových či kĺbových ochorení? Máte pozitívnu rodinnú anamnézu, či Vám nedokážu diagnózu stanoviť?

Šetrite svoje zdravie, čas aj peniaze. Nechajte si vyšetriť zdravotný stav skenerom MEDBIOTECH.

Podľa výsledkov testov Vám lekár narvhne alternatívy liečby, či ďalšie cielené vyšetrenia.

Ponúkame unikátne diagnostické vyšetrenie s akciovou zľavou.

Vyšetrenie, ktoré môže radikálne skvalitniť Váš život skrz dobrú zdravotnú kondíciu. Neinvazívne, skríningové vyšetrenie vyšetrenie orgánov BIOskenerom MEDBIOTECH odhalí problém skôr, ako prepukne choroba.

Akciová cena:  69,- € za celotelové vyšetrenie

Trvanie: cca 2 hodiny

Vyšetrenie: neurologická ambulancia - MUDr. Jacinová Andrea 

Objednanie: centrálny príjem - 055 / 644 61 40 alebo 055/644 61 41 alebo 0903 715 363  Benešová Mariana

Termín vyšetrenia: dostanete po dohovore s lekárom.

Vyšetrenie zdravotného stavu BIOSKENEROM môžete darovať aj svojim blízkym prostredníctvom DARČEKOVEJ POUKÁŽKY. Podrobnejšie informácie dostanete v ambulancii neurologického lekára v poliklinike Ergomed alebo telefonicky.

 

Hypertermická liečba

Liečba hypertermiou sa v posledných rokoch javí ako dalšia možnosť v boji proti rakovine. Počas liečby je nádorové tkanivo prehrievané na teplotu 39°C až 45°C, pričom nie je okolité zdravé tkanivo teplom poškodené.

Termobiologické výskumy dokázali, že pre nádorové bunky sú teploty nad 40,5°C toxické. Vedú k zablokovaniu rastu buniek, alebo k ich deštrukcii. Na povrchu nádorových buniek sa účinkom tepla vytvoria bielkoviny tepelného šoku, ktoré slúžia bunkám nášho imunitného systému ako rozlišovací znak voči zdravým bunkám. Teplo vyvolá v bunkách apoptózu (programovanú bunkovú smrť).

Mechanizmy účinku hypertermie:

vznik povrchových bielkovín spôsobujúcich odumretie nádorových buniek nasmerovanie bielych krviniek imunitného systému proti nádorovým bunkám zvýšenie priepustnosti obalu nádorovej bunky pre chemoterapiu, rádioterapiu a biologickú liečbu blokovanie opravných mechanizmov v nádorových bunkách zmiernenie bolesti blokovaním receptorov bolesti.

Hĺbková hypertermia rozširuje možnosti onkologickej liečby aj zvýšením efektu konvenčnej liečby (chemoterapia, rádioterapia, biologická liečba). Regionálne prehriatie postihnutej oblasti vedie k zvýšenému prekrveniu zdravého tkaniva obklopujúceho nádor, čím dochádza k relatívnemu nedokrveniu nádoru samotného = lepší liečebný efekt.

Vedľajšie účinky liečby:

oproti konvenčným tipom liečby predstavuje hypertermia veľmi šetrný liečebný postup.

Môže spôsobiť:

ľahké lokálne začervenanie kože ľahkú poruchu povrchovej citlivosti kože a podkožia zvýšenie telesnej teploty. Tieto vedľajšie účinky po ukončení liečby v krátkom časovom úseku odoznejú.