Individuálna starostlivosť

Ambulancie, lekári, vyšetrenia

Ambulancie všeobecného lekára v Košiciach, Čani, Haniske a Seni / MUDr. Harvanová, MUDr. Petrillová, MUDr. Galková
Odberové laboratórium
ORL /ušné, nosné, krčné/ MUDr. Klemová,
Neurologická ambulancia / MUDr. Mišíková, MUDr. Jacinová
Ortopedická ambulancia / MUDr. Abdi, MUDr. Pobeha, MUDr.Šepitka
Kožná ambulancia / MUDr. Kovaľová
Imunoalergologická ambulancia / MUDr. Feketeová
Očná ambulancia / MUDr. Faithová, MUDr. Luptáková, MUDr. Skálošová
Ambulancia pracovného lekára / MUDr. Lešková
Ambulancia klinického psychológa (dopravná psychológia, psychoterapia) Mgr. Siegfried Andrášová, Mgr. Mojžišová, Mgr. Frimmerová, PhDr. Mayerová
Psychiatrická ambulancia / MUDr. Malejčiková
Interná ambulancia /  MUDr. Slobodník
Kardiologická ambulancia / MUDr. Pundová, MUDr. Macháčová
Gastroenterologická ambulancia / MUDr. Majorová
USG pracovisko / MUDr. Medvecký – USG brušných orgánov, MUDr. Abdi – USG kĺbov novorodencov aj dospelých, MUDr. Majorová - gastroenterológ
Ambulancia chirurgie, plastickej a estetickej chirurgie / MUDr. Beneš,
Jednodňová chirurgia /  MUDr. Beneš
Liečebná rehabilitácia / MUDr. Poracký
RTG pracovisko / MUDr. Pohly
ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti / Bc. Kovačík

  Prístrojové vyšetrenia Košice

  • Elektroencefalografické vyšetrenie mozgu
  • Elektromyografické vyšetrenie svalov končatín
  • Audiometrické vyšetrenie sluchu vysokofrekvenčným audiometrom
  • Tympanometrické vyšetrenie sluchu
  • Spirometrické vyšetrenie : meranie pľúcnych objemov
  • Reopletysmografické vyšetrenie ciev horných končatín a chladový test
  • Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov (pečeň, pankreas, žlčník, slezina, obličky a močové cesty),
  • Ultrasonografické vyšetrenie kĺbov
  • Echokardiografické vyšetrenie srdca
  • Špecifické psychologické testovanie osôb či skupín (dopravná psychológia)
  • RTG vyšetrenia