Referencie

Referencie pre Pracovnú zdravotnú službu (PZS)

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Faurecia Leather, Košice
GETRA, a.s., Košice
GETRAG FORD Transmissions, s.r.o., Košice
ISS Facility Services, spol. s.r.o.
KUENZ – SK, s.r.o.
Merkury Market Slovakia, s.r.o.
Rosenberg – Slovakia, s.r.o., Košice
Siemens VAI, Košice
Technická univerzita, Košice
Záchranná služba, Košice
  • EVG s.r.o., Gelnica
  • EVJ Elektronická výroba Jaklovce, s.r.o.
  • Gerust, Košice (U.S. STEEL)

a ďalší.