O nás

Naša poliklinika je prvé pracovno-lekárske centrum na východnom Slovensku. Staráme sa o vaše zdravie už od roku 2002.

Máme zmluvný vzťah so všetkými poisťovňami. Sme špecialisti v poskytovaní ako lekárskej, tak pracovno-lekárskej starostlivosti.

Lekárska starostlivosť

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Košiciach a ich okolí (Čaňa, Seňa, Haniska).

Plus 20 odborných ambulancií pod jednou strechou.

Lekárska starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia.

Pracovná zdravotná služba (PZS)

Novela zákona 355/2007 Z.z. ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť dohľad nad pracovným prostredím a dohľad nad zdravím zamestnancov pre všetky kategórie rizika, t.j. 1,2,3,4. Cenová ponuka za jednotlivé preventívne lekárske prehliadky sa odvíja od pracovnej pozície a jednoduchého a združeného rizika, ktorému je zamestnanec exponovaný.

Dotazník na vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky (definovanie jednotlivých pracovných pozícií a rizikových faktorov) si vyžiadajte na:

MVDr. Miroslava Humeníková
Tel.: 0948 864 077
humenikova.ergomed@gmail.com