Psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia

Vítame Vás na stránke ambulancie klinickej a dopravnej psychológie. Navštíviť našu ambulanciu a vyhľadať našu pomoc mnohých z nás stojí veľa úsilia, o to viac si Vašu odvahu vážime a snažíme sa vyhovieť Vašim potrebám.

Ak potrebujete podstúpiť psychologické vyšetrenie či sa v súčastnosti trápite, potrebujete vypočuť či podeliť sa o to, čo prežívate, príďte k nám.

Spoločne budeme hľadať  cesty k vyriešeniu Vašich ťažkostí, pomôžeme Vám lepšie spoznať seba samého, objaviť vlastnú silu a vrátiť tak kvalitu a spokojnoť Vášmu životu.

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

1. Psychodiagnostika

Psychologické vyšetrenie vykonávame na vlastnú žiadosť či po odoslaní lekárom.

Zameranie:

 • konkrétna problematická oblasť
 • celkové vyšetrenie psychických funkcií (intelekt, pamäť, pozornosť, emocionálne prežívanie, osobnosť)

2. Psychologické vyšetrenie spôsobilosti pre výkon práce

 • pre rôzne profesijné zamerania (vodičov z povolania, SBS, pedagogóv, žiadateľov a držiteľov zbrane)
 • pri odobratí vodičského preukazu – odborné psychologické vedenie

3. Vzdelávanie

Ponúkame aj odborné psychologické tréningy, zaujímavé a s obľubou vyhľadávané rehabilitačné aj rekondičné programy pre zamestnancov Vašich firiem vrátane pedagógov.

Obsah náplne tréningov sú témy ako:

 • rozvoj sebapoznávania
 • skvalitnenie svojich komunikačných zručností
 • tréning asertivity
 • rozvoj prezentačných schopností
 • time managment
 • riešenie konfliktov
 • antistresový program
 • účinné riadenie a zvyšovanie motivácie
 • stratégie pre pre zvyšovanie kvality práce zamestnancov (podpora samostatnosti, zodpovednosti a efektívneho využívania pracovného času)

4. Kariérové poradenstvo

 • novinkou v portfóliu našich služieb
 • špecifické metódy a poradenské postupy tzv. CH-Q švajčiarskeho kvalifikačného karierového programu
 • spoznáte svoje hodnoty, motivácie a kvality
 • ukážeme spôsoby rozvíjania pre lepšiu schopnosť plánovania a riadenia svojho kariérneho života s využitím vlastných zdrojov a predpokladov

5. Supervízia

Napomáha:

 • profesionálnym spôsobom reflektovať svoju prácu
 • rozhovorom pomáha ujasniť, čo je vo Vašej praxi dobré, čo funguje
 • kde pramenia riziká
 • čo by sa mohlo zmeniť na efektívnejšiu prácu

Určená pre:

 • jednotlivca
 • pracovné skupiny a tímy
 • organizácie, ktoré hodnotia svoju profesionálnu aktivitu

 

Ambulancia psychoterapie

Naše služby môžete využívať v príjemnom a pokojnom prostredí, pri dodržaní absolútnej diskrétnosti klienta. Výhodou našich ambulancií je objednávkový systém, čiže sa Vám budeme venovať v spoločne dohodnutom čase, bez zbytočného čakania. Nesporným plusom je skutočnosť, že sme zmluvným partnerom všetkých poisťovní, ktoré v plnej miere hradia prvých päť psychoterapeutických sedení.

Úzko spolupracujeme s našimi kolegami z ambulancie neurológie či psychiatrie a takto dokážeme poskytnúť prepojenú a celistvú starostlivosť o Vaše zdravie.

Každý z nás má v živote chvíle, keď si so svojimi ťažkosťami nevie sám poradiť.

Netrápte sa dlhšie a príďte k nám. Venujeme sa širokému spektru ťažkostí s využitím rozličných prístupov a techník, ktoré aplikujeme v individuálnej aj skupinovej práci.

V našej ambulancii využívame poznatky a prístupy:

 • kognitívno – behaviorálnej psychoterapie
 • symbolicko – relaxačnej psychoterapie
 • integratívny rámec  a transteoretický model pri práci s motiváciou k zmene
 • hypnózy
 • základné postupy systemického vedenia rozhovoru
 • CH-Q švajčiarsky kvalifikačných karierový program

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte niektorú z nasledujúcich ťažkostí:

 • psychické ťažkosti vychádzajúce z aktuálnej životnej situácie, ako je strata partnera, zamestnania, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka
 • psychické ťažkosti vyvolané stresom, ako traumatické udalosti, psychické vyčerpanie
 • prežívanie pocitov úzkosti alebo záchvaty paniky
 • dlhodobo pretrvávajúci pocit  smútku, plačlivosti, depresie
 • strachy a fóbie z bežných vecí (verejné vystúpenie, verejné priestory, z cestovania, z výťahu a pod..)
 • nízka sebadôvera a potreba posilniť sebavedomie
 • ťažkosti so zvládaním stresových situácií, poruchy spánku
 • problémy v partnerstve, konflikty
 • problémy s fungovaním rodiny
 • psychická nepohoda súvisiaca so zmenami v klimaxe
 • popôrodné psychické zmeny a disharmónia počas materskej dovolenky
 • sexuálne poruchy
 • psychosomatické  ťažkosti
 • rôzne druhy závislostí ako sú: alkohol, drogy, fajčenie, patologické hráčstvo
 • poruchy príjmu potravy
 • poruchy koncentrácie pozornosti, pamäti
 • problémy so zvládaním stresu= antistresové a relaxačné programy
 • hľadanie zmyslu, naplnenia či nového smeru v živote

 


Psychoterapia - Mgr. Siegfried / Andrášová Denisa

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 17:30

Štvrtok

08:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 14:00


Psychoterapia - Mgr. Mojžišová / Mgr. Frimmerová

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 17:30

Štvrtok

08:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 14:00

 


Dopravná psychológia

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 17:30

Štvrtok

08:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 14:00