Foniatrická ambulancia

Poskytujeme

  • vyšetrujeme deti i dospelých pacientov pre choroby hlasu, sluchu a reči
  • trvalé poškodenia sluchu: korekcia sluchovej chyby načúvacím prístrojom podľa typu sluchového poškodenia prideľovanie načúvacích prístrojov
  • odoberanie odtlačkov na individuálne ušné koncovky a zvukovodové slúchadlá
  • vyšetrujeme deti pre oneskorený vývoj reči a tieto sa dispenzarizujú /aktívne a včasné vyhľadávanie a liečenie pacientov potrebujúcich zdravotnícku pomoc/ choroby hlasu: diagnostika a liečba
  • reedukácia hlasu po chirurgických výkonoch
  • sledovanie  poškodenia hlasu u hlasových profesionálov
  • vyhotovujeme nálezy o stupni poškodenia na žiadosť sociálnej poisťovnie
     

Ordinačné hodiny